Làm Chân tảng đá tại Tuyên Quang

ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG giới thiệu mẫu Chân Tảng Đá tại Tuyên Quang (chân kê cột gỗ, chân cột gỗ bằng đá xanh khối). Chân tảng đá giúp kê cột gỗ của Nhà thờ họ, Từ Đường, Nhà gỗ cổ truyền, Cột gỗ Đình, Chùa,… Đá Mỹ Nghệ Thịnh Hưng nhận làm Chân cột đá tại Tuyên Quang.

Làm Chân tảng đá tại Tuyên Quang

Làm Chân tảng đá tại Tuyên Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG NINH BÌNH