TỔNG HỢP MẪU CẦU ĐÁ, XÂY CẦU ĐÁ

Cầu đá, một loại cầu được xây dựng hoàn toàn từ đá – có thể là đá xanh tự nhiên, đá xanh rêu hoặc đá xanh ngọc bán quí. Cầu đá thường sử dụng tại các hoa viên Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ tự, Bảo điện, khu tâm linh hay các công trình kiến trúc Đá mỹ nghệ khác.

Quí khách hãy GỌI CHO chúng tôi: Nghệ nhân LÊ QUANG SỸ – ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG.