Thiết kế Bản vẽ các hạng mục Khu lăng mộ đá gia tộc tại Hải Dương năm 2023

Bản vẽ thiết kế, chi tiết kích thước, phối cảnh chung khu lăng mộ đá gia tộc năm 2023 tại Hải Dương

  • Bản vẽ chi tiết Mộ đá;
  • Bản vẽ chi tiết các mặt lan can đá;
  • Bản vẽ chi tiết kích thước Lăng thờ đá 2 mặt, 3 mái;
  • Bản vẽ chi tiết tổng thể khu lăng mộ đá gia tộc;
  • Bản vẽ thiết kế Cổng đá vào lăng mộ.

Công trình được ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG tư vấn, thiết kế cho Gia tộc tại Hải Dương năm 2023.

Mặt sau hàng mộ đá bên phải.jpg
Mặt sau hàng mộ đá bên phải.jpg
Mặt trước - sau - mặt hông của Lăng thờ đá 3 mái.jpg
Mặt trước – sau – mặt hông của Lăng thờ đá 3 mái.jpg
Phối cảnh chung khu Lăng Mộ đá gia tộc 2023 tại Hải Dương.jpg
Phối cảnh chung khu Lăng Mộ đá gia tộc 2023 tại Hải Dương.jpg
Chi tiết hàng rào lan can đá.jpg
Chi tiết hàng rào lan can đá.jpg
Chi tiết mặt trước và sau Cổng đá lăng mộ.jpg
Chi tiết mặt trước và sau Cổng đá lăng mộ.jpg
mặt bằng hàng mộ bên phải.jpg
mặt bằng hàng mộ bên phải.jpg
Mặt bằng hàng mộ đá bên trái.jpg
Mặt bằng hàng mộ đá bên trái.jpg
Mặt bằng tổng thể khu Lăng Mộ đá gia tộc tại Hải Dương.jpg
Mặt bằng tổng thể khu Lăng Mộ đá gia tộc tại Hải Dương.jpg
Mặt sau hàng mộ bên trái.jpg
Mặt sau hàng mộ bên trái.jpg

Mọi chi tiết tư vấn, thiết kế, thi công, xây dựng, sửa chữa các công trình Lăng Mộ; Mộ đá; Cổng đá; Cuốn thư đá; Lan can đá; Cột đá;… quý khách vui lòng liên hệ

Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình;

Điện thoại: 0977.825.888 (Zalo);

Website: https://damynghethinhhung.vn;

ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH
ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ THỊNH HƯNG NINH BÌNH